• pen_baner_01

newyddion

A yw'n werth prynu bandiau arddwrn?Ar gyfer pa olygfeydd chwaraeon maen nhw fel arfer yn addas?

Wrth gwrs, mae'n werth prynu.Mae lle mor hyblyg â'r arddwrn mewn gwirionedd yn wan o ran cryfder ac yn wael mewn sefydlogrwydd, felly mae'n aml yn cael ei anafu.Rhennir gwarchodwyr arddwrn cyffredinol yn ddau fath: cryfder ac amddiffyniad.Mae gan warchodwyr arddwrn ddwy brif swyddogaeth: un yw amsugno chwys, a'r llall yw darparu sefydlogrwydd rhannol.Po orau yw sefydlogrwydd a hyblygrwydd bandiau arddwrn, y gwaethaf yw'r hyblygrwydd.Mae angen hyblygrwydd uchel ar chwaraeon fel tenis a badminton, felly dim ond ar gyfer chwaraeon y mae bandiau arddwrn amddiffynnol yn addas, nid ffitrwydd.Mae'r gard arddwrn math o gryfder wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer ffitrwydd, gan aberthu hyblygrwydd i ddod â chefnogaeth a sefydlogrwydd, a all osgoi straen neu anaf cudd a achosir gan hyfforddiant pwysau yn effeithiol.

bandiau arddwrn

Os ydych chi eisiau chwarae pêl-fasged, gallwch chi wisgo gardiau arddwrn, padiau pen-glin a gwarchodwyr ffêr.Os ydych chi'n chwarae pêl-droed, yn ogystal ag amddiffyniad pen-glin a ffêr, byddai'n well ichi wisgo gwarchodwyr shin, oherwydd tibia yw'r rhan fwyaf agored i niwed mewn pêl-droed.Bydd ffrind sy'n hoffi chwarae tenis, badminton a thenis bwrdd yn bendant yn teimlo'n ddolurus yn ei benelin os yw'n chwarae ei law.Hyd yn oed os yw'n gwisgo amddiffynnydd penelin, bydd yn brifo.Dywed arbenigwyr wrthym mai “penelin tenis” yw'r enw cyffredin ar hyn.Ar ben hynny, mae'r penelin tenis yn bennaf ar hyn o bryd o daro'r bêl, a bydd y cymal arddwrn yn teimlo'n boenus oherwydd crebachiad cyhyrau.Ar ôl amddiffyn cymal y penelin, nid yw cymal yr arddwrn wedi'i ddiogelu.Mae pawb yn gwybod bod angen iddo ymestyn wrth chwarae, felly mae'r penelin yn hawdd i gael ei anafu.

Wrth chwarae tenis, mae angen i chi hefyd ymestyn yn galed.Os yw cymal eich penelin yn teimlo'n boenus iawn, byddai'n well ichi wisgo gard arddwrn.Wrth ddewis gwarchodwyr arddwrn, mae'n well dewis y rhai nad ydynt yn elastig.Os ydynt yn elastig, ni fyddant yn cael effaith amddiffynnol dda.Ni ellir eu gwisgo'n rhy llac nac yn rhy dynn.Os ydynt yn rhy dynn, byddant yn achosi rhwystr i lif y gwaed.Mae bod yn rhy rhydd yn ddiwerth.


Amser postio: Awst-01-2022